Председник
Проф. др Маријан Новаковић
ВМА Црнотравска 17, 0112662020


Потпредседник
Прим др сц..мед. Нада Бабовић, Институт за онкологију и радиологију Србије
Пастерова, Београд, 011 2067100


Секретар
проф. др Лидија Кандолф Секуловић
ВМА Црнотравска 17, 0113608583

odborzamelanom@gmail.com