Курс '' Меланом: нова решења, нове дилеме''
  • Место: амфитеатар Војномедицинске академије, Београд, Црнотравска 17
  • Време: 03/04/2015, са почетком у 9:30
  • Акредитовано под бројем: кредитован као домаћи курс прве категорије са 6 бодова за учеснике и 12 бодова за предаваче

страна 1 od 1