Инциденција меланома у Србији и у свету је у порасту, а још увек смо сведоци да се свега једна петина ових тумора у нашој земљи открива у раном стадијуму, када је болест излечива једноставном хируршком интервенцијом. Упркос чињеници да је меланом малигнитет доступан погледу, и да не захтева инвазивне процедуре за рано откривање, недостатак едукације становништва и здравствених радника је један од главних узрока због чега смо у ситуацији да дијагностикујемо и лечимо високоризичне и узнапредовале меланоме. Да би се овај проблем сагледао и свеобухватно решио, неопходна је сарадња целокупне друштвене заједнице, али инцијатива мора поћи од лекара који су непосредни сведоци величине проблема и његових узрока. Сама превенција, дијагностика и лечење ове болести захтева сарадњу лекара различитих специјалности због чега је и основан Интерсекцијски одбор за меланом Српског лекарског друштва у оквиру кога је остварена интердисциплинарна сарадња у циљу унапређења лечења меланома.

Инетрсекцијски одбор за меланом Српског лекарског друштва основан је 25.04.2013. године.

Резултат ове сарадње је објављивање националног водича за меланом министарства здравља Републике Србије, као и оснивање Регистра за меланом е-меланом, ради евиденције о броју оболелих и квалитета дијагностике и лечења.

Дана 17. јула 2014. Комисија за националне водиче је на иницијативу Интерсекцијског одбора за меланом СЛД донела одлуку о формирању Радне групе за национални водич за меланом (документа о оснивању и састав Радне групе у прилогу).
Национални водич има за циљ да на једном месту изнесе савремене ставове у превенцији, дијагностици и лечењу меланома, чиме ће се приступ пацијенту уједначити и унапредити. Придржавање наведеним упутствиам преузетих из светских водича добре клиничке праксе заснованих на научним доказима и мултидисциплинарни терапијски приступ имају за крајњи циљ повећање броја рано откривених меланома и њихово одговарајуће лечење. То ће укупно довести до смањења морбидитета и морталитета, утицаја болести на појединца и породицу и до смањења трошкова лечења. Трећи циљ имплементације овог водича у свакодневну клиничку праксу јесте да се спровођењем одговарајућих превентивних мера смањи број новооболелих.

У октобру 2014. године назив одбора је измењен и гласи Интерсекцијски одбор з амеланом и друге малигне туморе коже.


Документа о оснивању


Национални водич за дијагностику и лечење меланома