Проф. др Димитрије Брашанац Институт за патологију Медицински факултет, Београд - координатор

Проф. Др Драган Михајловић, Институт за патологију,МФ Нип

Проф. др Славица Ушај ИОВ С. Каменица

Проф. др Нада Вучковић КЦ Војводине Нови Сад

Асист. мр сц. Мед. Лидија Золотаревски ВМА Београд

др Гордана Пупић ИОРС Београд

др Миодраг Стојиљковић КЦ Б. Коса Београд

др Миљан Крстић, др Наташа Видовић, др Ненад Петров, др Бисерка Вукомановић, др Радмила Јанковић

 

Молекуларна дијагностика

проф. др Синиша Радуловић ИОРС Београд

проф. др Звонко Магић ВМА Београд